Category Archives: Phiếu trắng

Bàn rộng về quan điểm “phò Nga” tại Việt Nam

Trần Trung Đạo Lý trí, trong một cách dễ hiểu, là khả năng của ý thức để thu nhận, hiểu, phân tích và phán đoán một sự kiện của mỗi người. Những người có phán đoán giống nhau tạo/làm nên … Continue reading

Posted in Bỏ phiếu LHQ, Chính sách 4 không, Nga xâm lược Ukraine, Phiếu trắng | Leave a comment