Category Archives: Phiếu trắng

Với ngoại giao Liên Hợp Quốc, không phải tất cả các phiếu trắng đều như nhau

Richard Gowan | World Politics Review ngày 06/4/2022 Biên dịch: Đinh Tùng Lâm | Hiệu đính: Hải Quang Khi một quốc gia bỏ phiếu trắng trong một cuộc bỏ phiếu tại Liên Hợp Quốc liên quan đến một cuộc khủng … Continue reading

Posted in Liên Hợp Quốc, Ngoại Giao, Phiếu trắng, Quan hệ quốc tế | Leave a comment

Bàn rộng về quan điểm “phò Nga” tại Việt Nam

Trần Trung Đạo Lý trí, trong một cách dễ hiểu, là khả năng của ý thức để thu nhận, hiểu, phân tích và phán đoán một sự kiện của mỗi người. Những người có phán đoán giống nhau tạo/làm nên … Continue reading

Posted in Bỏ phiếu LHQ, Chính sách 4 không, Nga xâm lược Ukraine, Phiếu trắng | Leave a comment