Category Archives: Người Việt & tâm lý chống Trung Cộng

Vì sao tâm lý chống Trung Quốc rất mạnh nơi người Việt Nam?

Mai Vân “Điều đó đã được thấy rõ qua các cuộc biểu tình khắp nơi chống lại dự luật Đặc Khu Hành Chính và Kinh Tế trong tháng này. Trên cơ sở an ninh quốc gia, những người biểu tình … Continue reading

Posted in Người Việt & tâm lý chống Trung Cộng | Leave a comment