Category Archives: Quyền biểu tình

Trả cho dân chúng về những quyền đã Hiến định

Hiền Lương 07.11.2023  (VNTB) – Khi vẫn chưa luật hóa quyền tự do ngôn luận thì đương nhiên là khó thể ‘đồng bộ’ của luật về quyền lập hội, quyền biểu tình. Quan chức chính phủ khi ‘sắm vai’ đại biểu … Continue reading

Posted in Hiến pháp Việt Nam, Quyền biểu tình, Quyền lập hội | Leave a comment