Category Archives: Cánh tay nối dài của đảng

9 ‘bất cập’ lâu nay về quyền giám sát của tổ chức Mặt trận Tổ quốc

Minh Hội Đang ‘tồn tại’ ít nhất 9 ‘bất cập’ về quyền lực giám sát của Mặt trận Tổ quốc, và các tổ chức chính trị – xã hội trong cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước. “Mặt trận … Continue reading

Posted in Cánh tay nối dài của đảng, Dân chủ ở Việt Nam | Leave a comment

Trả lời dư luận viên

Phạm Đình Trọng 1.  ẢO TƯỞNG CỦA DƯ LUẬN VIÊN, SẢN PHẨM NHỒI SỌ CỦA TUYÊN TRUYỀN CỘNG SẢN (Hai đoạn lý sự của dư luận viên dẫn dưới đây, lỗi câu cú và lỗi chính tả được giữ nguyên … Continue reading

Posted in Cánh tay nối dài của đảng, Dư luận viên | Leave a comment