Category Archives: Công ty làm giả cho ngành giáo dục

Academic Writer – Công việc ngọt ngào đến mức chết ruồi

Cái học ngày nay, thực sự đã hỏng bét rồi! Vì sao tôi lại nói như thế? Ai cũng biết việc thi hộ, làm bài hộ, thậm chí làm bằng giả đã rộ lên ở Việt Nam từ rất lâu … Continue reading

Posted in Công ty làm giả cho ngành giáo dục, Giáo dục | Leave a comment