Category Archives: Chương trình “Thách đố & Cộng hưởng”

Chương trình “Thách đố – Cộng hưởng” Năm thứ 8

NĂM THỨ 8 (2018-2019) Quỹ Khuyến Học Việt-Mỹ (VASF) & Trung Tâm Khuyến Khích Tự Lập (CESR) Email: dlp.vasfcesr2@gmail.com; ptbs5888@gmail.com; ricknphung@gmail.com Thư loan báo về chương trình “Thách đố – Cộng hưởng” Năm thứ 8 của VASFCESR Ngày 8 tháng … Continue reading

Posted in Chương trình "Thách đố & Cộng hưởng", VASFCESR | Leave a comment