Category Archives: Tiếng Việt

Nguồn gốc của từ “sinh viên” trong tiếng Việt

TS Luật Cù Huy Hà Vũ Cũng như bất cứ ngôn ngữ nào, tiếng Việt được hình thành với nhiều sự vay mượn từ các ngôn ngữ khác. Đáng chú ý là nghĩa của nhiều từ nước ngoài một khi … Continue reading

Posted in Tiếng Việt | Leave a comment