Category Archives: Thể chế chính trị

Thiên đường xã nghĩa hay địa ngục trần gian?

Chu Hồng Quý  Những ngôi nhà tồi tàn ở La Habana vẫn tiếp tục đổ như hình tượng người anh hùng của người dân nơi đây. Ảnh chụp lại từ video của kênh YouTube “Lại Ngứa Chân”

Posted in cấm vận, Cuba, Thể chế chính trị | Leave a comment

Đảng soạn thảo văn kiện Đại hội 14, nỗ lực biện minh cho “làn sóng thứ ba của chủ nghĩa xã hội”

Bình luận của PGS.TS. Phạm Quý Thọ – nguyên Trưởng Khoa Chính sách Công, Học viện Chính sách & Phát triển, Bộ Kế hoạch – Đầu tư, Việt Nam 2024.03.05 Phần 1 Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Quốc hội ở Hà … Continue reading

Posted in Thể chế chính trị, Đảng CS Việt Nam | Leave a comment

Quan điểm về cải cách chính trị thông qua công cuộc phòng chống tham nhũng

Lê Thân CLB Lê Hiếu Đằng Tình trạng tham nhũng ở VN đến nay đã trở thành trung tâm sự chú ý của tất cả mọi người dân và cũng là mối bận tâm lớn nhất của bộ máy cầm … Continue reading

Posted in tham nhũng, Thể chế chính trị | Leave a comment