Category Archives: Thể chế chính trị

Quan điểm về cải cách chính trị thông qua công cuộc phòng chống tham nhũng

Lê Thân CLB Lê Hiếu Đằng Tình trạng tham nhũng ở VN đến nay đã trở thành trung tâm sự chú ý của tất cả mọi người dân và cũng là mối bận tâm lớn nhất của bộ máy cầm … Continue reading

Posted in tham nhũng, Thể chế chính trị | Leave a comment