Category Archives: Quan hệ Dân chủ – Cộng hòa

Cái chết kỳ lạ của nền dân chủ Mỹ

Martin Wolf, “The strange death of American democracy”, Financial Times, 29/9/2021. Trần Hùng biên dịch “Chủ nghĩa ‘Caesar’ của Mỹ giờ đã trở thành nguy cơ hiện hữu”. Tôi đã viết dòng này vào tháng 3 năm 2016, thậm chí … Continue reading

Posted in Nền dân chủ Mỹ, Quan hệ Dân chủ - Cộng hòa | Leave a comment