Category Archives: Phát triển công nghệ

Chiến lược giúp Việt Nam đi nhanh trong cuộc đua kỹ thuật số

Nhật Minh TheLEADER – Việt Nam cần nâng cao kỹ năng số của người lao động, bồi dưỡng năng lực đổi mới sáng tạo của khu vực tư nhân và đẩy mạnh tiếp cận thông tin để có thể tiến … Continue reading

Posted in Phát triển công nghệ | Leave a comment