Category Archives: Kiểm soát vũ khí trí tuệ nhân tạo

ChatGPT trên tiến trình cá nhân hóa

Nguyễn Vũ  (KTSG) – OpenAI, cha đẻ của ChatGPT vừa giới thiệu chức năng giúp người dùng có thể tạo ra con chatbot AI cá nhân hóa cho riêng mình, gọi là các GPT.  Có thể chia lịch sử phát triển … Continue reading

Posted in AI, Kiểm soát vũ khí trí tuệ nhân tạo, Quản lý AI | Leave a comment

Henry Kissinger và Graham Allison nói về cách kiểm soát vũ khí AI

Henry Kissinger và Graham Allison, “The Path to AI Arms Control,” Foreign Affairs, 13/10/2023 Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Mỹ và Trung Quốc phải hợp tác để ngăn chặn thảm họa. Một robot của Tesla được triển lãm ở Thượng Hải Tháng Bảy 2023. Ảnh: Aly Song / Reuters

Posted in AI, Kiểm soát vũ khí trí tuệ nhân tạo | Leave a comment