Category Archives: Bẫy bốn không

Cách thoát bẫy bốn không

Nguyễn Đình Cống Nhà nước Việt Nam từng có Chính sách quốc phòng ba không, rồi bốn không. Không liên minh quân sự, không liên kết với nước này chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân … Continue reading

Posted in Bẫy bốn không | Leave a comment