Category Archives: Liêm khiết

Thế nào là liêm khiết?

Nguyễn Ngọc Chu 28-1-2021 TS Chu đã chạm đến cái thậm vô lý của cái khuyết tật lớn nhất của “Nền kinh tế thị trường Việt Nam định hướng…” đó là thị trường lao động trong khu vực nhà nước, … Continue reading

Posted in Liêm khiết, tham nhũng | Leave a comment