Category Archives: Chiến lược Vành đai và Con đường

Trung Quốc đang điều chỉnh chiến lược Vành đai và Con đường như thế nào?

Matt Schrader và J. Michael Cole, “China Hasn’t Given Up on the Belt and Road,” Foreign Affairs, 07/02/2023 Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng Kế hoạch viện trợ phát triển của Bắc Kinh đã không còn hào nhoáng như trước … Continue reading

Posted in Âm mưu Tàu Cộng, Chiến lược Vành đai và Con đường | Leave a comment