Category Archives: Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền

Tự do tôn giáo có giới hạn không? (phần I)

Thục-Quyên Quyền tự do tư tưởng, lương tâm và tôn giáo/niềm tin được ghi nhận bởi Điều 18 của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền UDHR, sau đó được tái khẳng định và cụ thể hóa bởi Điều 18 của … Continue reading

Posted in Tự do tôn giáo, Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền | Leave a comment