Category Archives: Quản lý xã hội với đại dịch

Hàng ngàn người dân rời TP.HCM về quê đều buộc phải quay lại

Tự Sang – Nguyễn Tân Chủ nhật, ngày 15/8/2021 – 13:59 ĐỀ NGHỊ CHÍNH PHỦ CÓ BIỆN PHÁP CỨU TRỢ KHẨN CẤP VÔ ĐIỀU KIÊN 1. TP HCM giãn cách thêm một tháng đã buộc hàng ngàn đồng bào phải … Continue reading

Posted in Quản lý xã hội với đại dịch, Đại dịch virus Vũ Hán | Leave a comment