Category Archives: Nhân dân

Đất nước của nhân dân

(Nhân đề thi TN THPT 2020) Thái Hạo Sáng nay, môn Văn đã thi xong. Xin không bàn về chất lượng của đề, chỉ muốn viết đôi dòng nhân câu Nghị luận văn học (xin xem hình) đề cập đến … Continue reading

Posted in Nhân dân | Leave a comment

Đừng lấy Nhân dân giễu cợt!

Đỗ Thành Nhân Nhân dân Định nghĩa “nhân dân” là tập hợp đông đảo những dân tộc thuộc mọi giai cấp, tầng lớp, thành phần xã hội, dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng đang sống trong một khu vực địa … Continue reading

Posted in Nhân dân | Leave a comment