Category Archives: Đạo đức suy đồi

Thiên thần và Quỷ dữ

Tạ Duy Anh  Phải chăng có một thứ gì đó mang tính nền tảng đang sụp đổ, tan rã từ tầng rất sâu?

Posted in Đạo đức suy đồi | Leave a comment