Category Archives: Tưởng niệm bạn bè

Trang văn Chủ nhật - Chân Phương qua hai Giọt Nhớ

Trong những ngày giới văn học nghệ thuật trong ngoài nước nhận tin đau buồn về cái tang của nhà thơ tài hoa Chân Phương, BVN cũng nhận được thơ văn của một số bạn bè gửi đến tưởng niệm thi sĩ. Tuy đây … Continue reading

Posted in Chân Phương, Thư giãn Chủ nhật, Tưởng niệm bạn bè | Leave a comment