Category Archives: Quan chức hứa

Chả tin…

(Thề thốt của quan chức) Thái Hạo Lại nhớ đồng chí Chu Ngọc Anh: "Hà Nội mà bung, mà toang, hứa với các đồng chí, tôi chịu trách nhiệm". Và năm sau thì ngài Chu bị bắt đấy!

Posted in Quan chức hứa, Thái Hạo | Leave a comment