Category Archives: Đạo đức ngành y

Thư gửi các thầy thuốc có lương tri

Thưa các Bác sĩ, các nhân viên y tế trực tiếp đem nghề nghiệp phục vụ nhân dân. Chúng tôi biết rằng, ngoài một số người lợi dụng nghề Y để làm những việc bất chính nhằm trục lợi, số … Continue reading

Posted in tù nhân lương tâm, Tù nhân tâm thần, y tế, Đạo đức ngành y | Leave a comment