Category Archives: Nông dân và bần cùng hóa

Nông dân đang làm nô lệ trên mảnh ruộng toàn dân

Hoàng Kim Nông dân, giai cấp tiên tiến trong liên minh thần thánh công nông đang làm nô lệ trên mảnh ruộng của toàn dân, Giáo Sư Tiến Sĩ Võ Tòng Xuân từng nói: “Nông dân đang ở đợ cho … Continue reading

Posted in Nông dân và bần cùng hóa, Nông nghiệp, Sở hữu toàn dân, Số phận nông dân, Xuất khẩu gạo | Leave a comment

Hiệp hội Lương thực là một hội đoàn độc quyền nhà nước

Võ Hàn Lam (VNTB) – Hiệp hội Lương thực Việt Nam: Kém hiệu quả, kém minh bạch, chỉ là sân riêng của doanh nghiệp nhà nước. Chương trình hoạt động hàng năm của VFA chủ yếu chỉ xoay quanh chuyện … Continue reading

Posted in Nhóm lợi ích, Nông dân và bần cùng hóa, Nông nghiệp | Leave a comment