Category Archives: Luật lệ thời Covid-19

Bàn thêm về luật kiểu “ Lai Trâu”

Nguyễn Huy Cường Hiện nay không riêng tỉnh nào mà hiện còn nhiều tỉnh buộc xe của “Vùng đỏ” như Sài Gòn, Đồng Nai, Long An, Bình Dương v.v.. tới tỉnh khác thì buộc phải quay lại hoặc tài xế … Continue reading

Posted in Luật lệ thời Covid-19 | Leave a comment