Category Archives: Phe nhóm

Là đồng chí sao lại đối xử với nhau như thế?

An Viên “Nếu chúng ta sai, chúng ta nhận lỗi trước dân. Nếu dân sai thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật”. Chiều tối ngày 31.01.2021 khi đi thị sát công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Chí … Continue reading

Posted in Kình chống, Phe nhóm | Leave a comment

“Cú ngã” của Thứ trưởng và “trí thức tinh hoa” gặp khó

Hoàng Trúc Gửi cho BBC News Tiếng Việt từ Sài Gòn ĐIỀM BÁO CHO MỘT CÁI CHẾT KHÁC Cái chết của trí tuệ và nhân cách Lê Hải An là cái chết của sự lương thiện và chân chính trong … Continue reading

Posted in Phe nhóm, Trí thức tinh hoa | Leave a comment