Category Archives: Độc quyền thông tin

Oái oăm của nạn độc quyền (1)

Nguyễn Ngọc Chu Độc quyền đến cả cử tri đặt câu hỏi, thì giá trị chất vấn không hơn một màn trình diễn. Điều này chỉ làm thấp đi tư cách Đại biểu Quốc hội, làm tổn thương đến danh … Continue reading

Posted in Độc quyền thông tin | Leave a comment

Trang web phản động

Ngày 05/05/2019 Đỗ Thành Nhân Những nhà độc tài thì nhìn đâu cũng thấy kẻ thù; đến nỗi gian hùng Tào Tháo đang ngủ vung kiếm chém kẻ thù trong giấc mơ hay giết cả gia đình ân nhân mổ … Continue reading

Posted in Ba Sàm, Bauxite, Độc quyền thông tin | Leave a comment