Category Archives: Nghị quyết Đảng

Nghị quyết 50-NQ/TW là gì?

An Viên Báo Tuổi Trẻ 22.08 đưa tin về Nghị quyết số 50-NQ/TW, và trích dẫn yêu cầu “Xây dựng cơ chế đánh giá an ninh và tiến hành rà soát an ninh đối với các dự án, hoạt động … Continue reading

Posted in Nghị quyết Đảng | Leave a comment

Hiến pháp phải xếp sau Nghị quyết của Đảng Cộng sản

Trúc Giang Đó là một sự thật, khi hệ thống báo chí của nhà nước đang cổ súy việc Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam chuẩn bị đương nhiệm chức Chủ tịch nước. Công khai vi phạm Hiến … Continue reading

Posted in Nghị quyết Đảng, Nguyễn Phú Trọng, Nhất thể hóa | Leave a comment