Đạo Phật như tôi biết…

Thái Hạo

Đạo Phật như tôi biết, là sống không phải để chờ kiếp sau. Phật không quan tâm tới kiếp trước, kiếp sau. Vì quá khứ đã qua, không thay đổi được; tương lai thì chưa tới, không ai biết chắc. Chỉ có đời này, cứ sống tốt, còn lại thì kệ nó. Bởi thế, khi Bồ Đề Đạt Ma sang Trung Quốc, có vị tăng hỏi ông rằng "Sau khi chết đi về đâu?", ông trả lời "Không biết, vì tôi vẫn chưa chết".

Đạo Phật coi trọng hiện thế, sống trọn với hôm nay. Ngay cả việc tìm cầu giác ngộ cũng là phải đặt trọn trong đời này.

Đạo Phật rất quý trọng sinh mạng, cái Tây phương Tịnh độ mà nó tìm kiếm cũng là trong tâm này, chứ không phải ở một thế giới xa xăm nào đó.

Đạo Phật không bàn cõi âm, nó chỉ quan tâm tới người sống. Người sống, với đầy đủ thân xác và lý trí, mới có thể tự chủ và tự giải thoát được cho mình.

Đạo Phật, đó là một tư tưởng thực tiễn, không sống để chờ chết, cũng không làm để cầu phước cho ngày mai. Nó trân trọng và đặt toàn bộ sinh mệnh vào đời sống này, như một cơ hội không trở lại lần hai…

T.H.

Tác giả gửi BVN

This entry was posted in Phật giáo, Thái Hạo. Bookmark the permalink.