‘Tư tưởng của Phan Châu Trinh vẫn còn thời sự với Việt Nam’

03/02/2024

Diễn đàn VOA tiếng Việt /  Nguyễn Quang A trò chuyện cùng Quốc Phương

Những tư tưởng của nhà Ái quốc và Cải cách Phan Châu Trinh không chỉ vẫn còn ‘giữ nguyên giá trị’ đối với xã hội Việt Nam ngày hôm nay mà còn có nhiều điểm tương đồng được tìm thấy trong nhiều công trình khoa học xã hội và chính trị quốc tế đương đại,

This entry was posted in Nguyễn Quang A, Tư tưởng Phan Châu Trinh. Bookmark the permalink.