Lỗi ở ai hả giời?

Lưu Trọng Văn

Quốc hội VN không có quyền công bố con số nào là xấu!

Không biết hai đại biểu ngu xuẩn nào đề xuất "không phát hành biển số ô tô có số đuôi xấu theo quan niệm dân gian, thí dụ số 49, 53?"

Ở đây tôi không phê phán thói mê tín số xui, số hên của dân gian, mà lấy tư cách cử tri, tôi nhắc nhở ông Vương Đình Huệ rằng: Quốc hội là nơi biểu quyết các vấn đề hệ trọng của quốc gia. Nếu QH thông qua việc không phát hành các biển số có số đuôi xấu (xui) như 49, 53 thì QH VN đã "định danh các con số xấu".

Hiệp hội toán học thế giới sẽ lên án VN "đạo đức hóa môn toán số học", là hành vi phản khoa học, phản giáo dục!

Hai đại biểu mất dạy kia không biết cách đây 6.000 năm, có người thông minh đã đặt ra các con số bằng lời nói. Đến thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên, nhà toán Ân Độ cổ đại Aryabat mới đặt ra ký hiệu hệ thống số. Nhưng phải mất 1 thế kỷ sau – năm 628 trước CN, nhà toán học Ấn Độ Bramagupta mới phát minh ra số 0 với hai nghĩa "không có gì" và "giá trị bằng 0". Bramagupta hệ thống các con số từ 0 đến 9 làm cho hệ thống số vị trí hoạt động.

Công lao hạng mã của các nhà toán học cổ đại đã cho ta những con số, cơ số ban đầu, dẫn đến công nghệ số 4.0 hiện giờ (có lãnh đạo nói mà chả hiểu) đã bị hai ĐB "bôi tro, trét trấu" vào các số 49, 53.

Nếu tao không chửi hai đứa ĐB này, có ngày QH bàn chuyện cấm dân đi xa vào các ngày mùng: 5, 17, 23.

Mai Bá Kiếm

Bốn thứ trưởng Trần Quốc Khánh, Đỗ Thắng Hải,Đặng Hoàng An, Nguyễn Sinh Nhật Tân đều là các chuyên gia đầy kinh nghiệm và hiểu biết chuyên môn ngành công thương.

Họ đã làm gì khi khủng hoảng xăng dầu đã và đang xảy ra tác động vô cùng xấu đến đời sống người Dân và nền kinh tế?

Hầu như bên ngoài không thấy họ chường mặt ra chịu trận.

Còn bên trong thì sao?

Giời biết!

Vậy chuyện gì đang xảy ra ở bộ Công thương vậy?

Gã được biết có cuộc đấu đá nội bộ rất căng của những lãnh đạo liên quan ngành công thương về việc chọn bộ trưởng. Nhiều người cổ vũ cho việc đưa một người rành và giỏi về ngành kinh tế trọng yếu này làm bộ trưởng. Nhưng tất cả đều té ngửa thất vọng vì một cuộc “ngã giá chia phần”nào đó của những người có quyền lực thực sự trong đảng cầm quyền, dẫn đến ông Nguyễn Hồng Diên “rất đỏ về khuôn mẫu chính trị và được tín cẩn về lập trường và lòng trung thành”, nhưng chưa từng hiểu biết sâu chuyên môn ngành công thương chễm chệ ngôi chót vót.

Gã rón rén nghe ké nhiều chuyện ở bộ CT này, cùng những mỉa mai và cả những cái ôm bụng cười về những phát biểu ngây ngô của ngài bộ trưởng.

Và, rất có thể các quan chức chuyên môn của bộ này đã chơi trò: tụi em xin nhường bác độc quyền nói.

Chuyện xăng dầu nước sôi “lửa Lê Văn Tám” cứ thế để mặc ngài bộ trưởng Diên phát những ngôn để các vụ, cục, viện đóng kín cửa, các quan dưới nắc nẻ cười với nhau.

Ai chết?

Dân chết.

Doanh nghiệp chết.

Đảng mất uy tín.

Lỗi ở ai hả Giời?

L.T.V.

Tác giả gửi BVN

This entry was posted in quốc hội. Bookmark the permalink.