Nguy khốn

Chu Mộng Long

Tình hình rất là tình hình.

Ở Miến Điện, Cambot, Lào… rất dễ gặp nhiều nhà sư khổ hành, khất thực. Người dân tôn kính và lặng lẽ "cúng dường" bằng cơm chay. Trong khi ở Đông Lào, dân gặp ngài Thích Minh Tuệ như gặp Đức Phật trong huyền thoại. Đeo bám, bao vây, chụp hình, quay phim, đòi thuyết pháp, từ trên đường lộ đến tận gốc cây, nghĩa địa. Cơ chừng ngài Thích Minh Tuệ không có thời gian ăn uống, vệ sinh. Trùng điệp người bao vây, đeo bám để được hưởng "phước báu" từ ngài. Và đã có tranh chấp, ẩu đả. Chưa nói ngài còn bị côn đồ đấm, bị công an gây khó. Ngài Thích Minh Tuệ rơi vào nguy khốn! Kiếp nạn này còn khủng khiếp hơn 81 kiếp nạn mà Phật Tổ đã trải qua. Đau đớn hơn cả Chúa Kito đóng đinh trên cây thập ác.

Không chừng sau khi ngài Thích Minh Tuệ rời đi, kẻ được ngài bắt tay thôi cũng sẽ lâm nạn. Tôi nhớ trong hồi ký Lý Chí Thoả, bác sĩ riêng của Mao, có đoạn kể chuyến về Hồ Nam của lãnh tụ Mao. Mao được dân xem như Bồ tát sống. Khi Mao rửa tay ở một vòi nước công cộng, lập tức cái vòi nước ấy bị rào lại và xem như nước thánh. Chỉ những người có bệnh nặng mới được phép lấy nước ở vòi nước này để uống chữa bệnh. Khốn nạn cho anh dân đen được Mao Bồ tát bắt tay, người dân ở đây đã xây một cái bệ, bắt anh dân đen ấy ngồi lên và lập miếu thờ. Hàng ngày anh dân đen ấy chỉ được ăn, không được tắm rửa, ỉa đái. Người dân xếp hàng bái lạy và hôn lên cái bàn tay ấy như là hôn Mao để xin Mao Bồ tát ban phước báu. Chỉ sau một tuần thì anh dân đen ấy tịch và về với Bồ tát luôn!

Không trách dân ngu muội. Vụ này đầu têu từ các trí thức khua môi múa mép tung hê Thích Minh Tuệ như Bồ tát hay Phật sống. Thích Minh Tuệ khổ hành đã hơn 6 năm nay, lặng lẽ như một nhà tu chân chính, ai khiến các "nhà Phật học chân chính" ồn ào lên như thể Bồ tát gặp Bồ tát, Phật gặp Phật để gây hiệu ứng bầy đàn cho dân chúng vậy?

C.M.L.

Nguồn: FB Chu Mộng Long

This entry was posted in Chu Mộng Long, Phật giáo, Sư thật sư giả, Thích Minh Tuệ, Tín ngưỡng và mê tín. Bookmark the permalink.