Chương trình “Việt Nam và thế giới trong thế kỷ XXI” thứ Bảy 8.1.2022 – Nhìn lại VN năm 2021

Nhìn lại VN năm 2021, đại dịch COVID-19 và các biện pháp chống dịch cực đoan, duy ý chí, thiếu tư duy khoa học, phi nhân của nhà cầm quyền VN đã gây ra những hậu quả gì; đảng CSVN tổ chức bầu cử Quốc hội và có chính phủ mới, đánh giá về những hoạt động của họ, nhất là trong lĩnh vực ngoại giao; chiến dịch “đốt lò” chống tham nhũng của ông Nguyễn Phú Trọng có thực sự thành công; tại sao nhà cầm quyền VN gia tăng đàn áp, bắt bớ những người bất đồng chính kiến bất chấp sự chỉ trích của quốc tế v.v…

Nhà báo Song Chi trao đổi cùng nhà văn, nhà báo Nguyễn Viện từ Sài Gòn và nhà báo Võ Văn Tạo từ Nha Trang, VN.

This entry was posted in Nhìn lại năm 2021. Bookmark the permalink.

Comments are closed.