Chi hàng trăm hàng ngàn tỷ để hợp thức hóa điều dối trá

Nguyễn Đình Cống

6-1-2023

Tôi từng nghe, GS Phan Đình Diệu, lúc là Đại biểu Quốc hội đã nói đại ý rằng, lãnh đạo của Việt Nam tự gây ra khó khăn, làm phức tạp hóa vấn đề đơn giản, phải tiêu tốn rất nhiều năng lượng của Đảng, của Dân chỉ để nói tránh bản chất của sự việc cai trị đất nước.

Tôi không tìm được văn bản, chỉ thuật lại theo trí nhớ, đại ý là như vậy. Thật ra tôi biến điều nghe được thành nhận thức của mình và trình bày theo ý mình. Tôi nhắc đến GS Diệu với lòng tôn trọng bậc đàn anh, đã công khai nêu ra nhận xét để mọi người tiếp tục suy nghĩ.

Nhà nước Việt Nam thời gian qua và hiện nay thực chất là độc quyền đảng trị. Nếu tôn trọng sự Quang Minh Chính Đại mà công nhận sự thật như vốn có thì nhiều chuyện đang rất khó khăn, phức tạp trở nên vô cùng đơn giản. Chỉ cần công nhận A là A, là chính nó với bản chất vốn có, nghĩa là “Danh Thực Tương Đồng” thì mọi chuyện liên quan sẽ vô cùng đơn giản. Nhưng lại cho A là B vì muốn che đậy bản chất của nó,  bằng dối trá thì sẽ làm phức tạp vấn đề lên chưa biết đến đâu. Để che A, cần tạo ra B khác A. Ban đầu người ta nhầm, nhưng rồi sớm hay muộn sẽ lộ ra B là dối trá. Để che B cần tạo ra dối trá C… Cứ thế tiếp tục cần tạo ra dối trá sau để che lấp dối trá trước.

Gần đây có việc miễn nhiệm hai ông Phó Thủ tướng, thay bằng hai ông mới. Mọi quyết định đã giải quyết xong, chỉ cần công bố cho toàn dân biết. Việc công bố này, nếu công khai Nhà Nước Độc Quyền Đảng Trị thì chỉ cần một người làm trong vài phút với chi phí vài triệu. Nhưng để che giấu bản chất độc tài, phải nói dối là Nhà nước dân chủ.

Để hợp thức hóa từ “Dân chủ” dối trá, phải tổ chức hai hội nghị bất thường của BCH Trung ương Đảng và Quốc hội, rất nhiều người phải bỏ công bỏ việc quan trọng để dự họp, tiêu tốn nhiều sức lực và một khoản tiền khá lớn, có thể đến hàng trăm tỷ. Trong hai cuộc họp ấy người ta còn thảo luận vài việc lặt vặt khác chưa cấp bách, chẳng qua thực hiện một trong 36 mưu kế của Tôn Tử mà thôi, đó là kế “thuận tay dắt dê”.

Cũng chỉ để che đậy sự dối trá về dân chủ giả hiệu trong bầu cử Quốc hội mà  phải tốn hàng chục triệu ngày công, hàng chục ngàn tỷ đồng.

Đó là những lảng phí năng lượng của dân tộc rất lớn. Nhưng cái nguy hại không dừng lại ở sự đại lãng phí, mà còn hủy hoại đạo lý bằng cách gieo mầm và vun xới sự dối trá từ thượng tầng Nhà nước.

Câu hỏi: Tại sao người ta cần sự dối trá như thế? Xin mời quý độc giả trả lời. Sẽ rất hay nếu có được vài giải thưởng cho những câu trả lời tốt nhất.

N.Đ.C.

Tác giả gửi BVN

This entry was posted in CS, Nhà nước CS. Bookmark the permalink.