Đoàn tàu tiếp tế Nga nổ tung ở Kherson. Tiểu đội Nga ra đầu hàng TQLC Ukraine

Thúy Nga / VietCatholic New 1/8/2022

Lan Vy / VietCatholic New chiều 1/8/2022

This entry was posted in Nga xâm lược Ukraine. Bookmark the permalink.